Protocol verantwoord sporten gedurende Covid19 (senioren)

Plan van Aanpak
Veilig en verantwoord sporten
tijdens de coronacrisis
 
 
Seniorenafdeling
S.V. Quick Steps

 
 
Inleiding
Het kabinet heeft woensdag jl. de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten sporten op 1,5 meter afstand van elkaar. Het perspectief is dat als alles goed blijft gaan, weliswaar zonder publiek, de competities weer gaan beginnen vanaf 1 september. Geweldig nieuws, maar ook werk aan de winkel om alles veilig en verantwoord op te starten voor de senioren.
Vanuit de gemeente moesten we voor het hervatten van de jeugdtrainingen een aantal maatregelen treffen. Er zijn door de jeugdcommissie protocollen verzameld en geschreven omtrent hygiëne van spelers en trainers, de schoonmaak van materialen, looproutes en maatregelen voor spelers vanaf 13 jaar voor training met 1,5 meter afstand. Deze protocollen zijn gebundeld in een ‘Plan van Aanpak verantwoord sporten’.
De protocollen omtrent hygiëne staan op onze website opgeslagen onder het kopje ‘vereniging’. (https://www.quicksteps.nl/vereniging/protocol-verantwoord-sporten-gedurende-covid19/)
 
Wat voor ons op nummer één staat is ieders gezondheid en veiligheid. Hoe goed we alles ook gaan organiseren omtrent veiligheidsmaatregelen, zonder uw medewerking zijn we nergens. Bij de jeugd hebben we gemerkt dat we al doende leren en dat er veel mogelijk is als iedereen zijn schouders eronder zet en de maatregelen serieus neemt. De stappen die er nu genomen gaan worden binnen de sportwereld moeten ècht samen genomen worden om het voor iedereen veilig te houden.
 
Als wij alle benoemde maatregelen vanuit RIVM, KNVB en van de gemeente Den Haag niet naleven, dan kan het gebeuren dat wij het hele complex voor onbepaalde tijd geheel moeten sluiten.
 
In dit ‘Plan van Aanpak verantwoord sporten senioren’ zijn alle maatregelen opgenomen en uitgewerkt. Op basis van dit Plan van aanpak zullen de trainers en leiders geïnstrueerd worden over hoe de maatregelen in de praktijk uitgevoerd moeten worden. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we vanaf dinsdag 12 mei 2020 weer het veld (alleen veld 2 kunstgras) op om te trainen.
 
We kijken er naar uit om iedereen weer te mogen begroeten op ons complex.

Samen houden we het veilig!
 
Bestuur Quick Steps


Protocol seniorentrainingen highlights
 
Voor trainers, leiders, vrijwilligers en/of begeleiders:
 • Jullie zijn voor, tijdens en na de training verantwoordelijk voor het opvolgen van de (corona)regels in jullie team;
 • zorg dat er in de leeftijdsgroepen 18+ zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven te worden;
 • bereid je training goed voor. Houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en/of geef geen knuffels;
 • houd anderhalve meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • de spelers moeten na afloop va de training direct vertrekken;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
 
Voor sporters:
 • Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining bij je trainer en volg de afspraken van de voetbalvereniging;
 • kom in sportkleding naar de voetbalvereniging;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 • blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;
 • laat spelers anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen ‘eigen’ materialen. Het reinigen van een voetbal is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep. Gebuikte hesjes worden in kleedkamer 2 gelegd om te wassen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de training de voetbalvereniging.
 
Voor allen:
 • Niezen, loopneus, hoesten, koorts of keelpijn? BLIJF THUIS!
 • het terrein is toegankelijk met de auto, maar op beperkte tijden opengesteld (een kwartier van tevoren, daarna wordt het hek gesloten);
 • volg de aanwijzingen van de corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (draagt een hesje);
 • kleedkamers en clubgebouw zijn gesloten, dus omkleden en/of douchen is niet mogelijk;
 • het nuttigen van alcohol voor en/of na de training is verboden op het terrein van Quick Steps, omdat iedereen direct na de training het terrein dient te verlaten.
 • in het theehok zijn desinfecterende materialen beschikbaar. Max 1 persoon tegelijk naar binnen.
 
 Protocol gezondheid voor trainers en begeleiders
 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor. Houd als TS ook onderling 1,5 meter afstand;
 • zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden met andere groepen;
 • volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • kom niet langer dan 15 minuten voor de starttijd van de training/activiteit (m.u.v. van TS);
 • iedereen moet gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Het is de bedoeling dat iedereen direct na de training naar huis gaat. Volg de instructies van de coronaverantwoordelijke;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 
Protocol gezondheid voor sporters
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat  de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.
 
Protocol trainingen senioren Quick steps
 
De technische staf is op de hoogte van de maatregelen en voorwaarden. Zij geven invulling aan de trainingen naar eigen inzicht rekening houdend met de gestelde kaders:

-Zorg dat alle materialen klaar hebt staan voor de training;
-spreek de belangrijkste coronaregels regelmatig door met de spelers;
-stimuleer om elkaar onderling aan te spreken bij het niet naleven van de regels;
-zorg overal voor minimaal 1,5 meter afstand;
-mocht er onverhoopt een keer per ongeluk fysiek contact zijn, de spelers direct handen en gezicht laten wassen;
-zorg voor hantering van het protocol schoonmaak materialen.


Protocol desinfecteren trainingsmaterialen
 
Na gebruik van de trainingsmaterialen en hesjes zijn de volgende richtlijnen opgesteld:
 • Het desinfecteren en schoonmaken van de gebruikte materialen vindt plaats in kleedkamers 1 en 2;
 • na afloop van de training kunnen de gebruikte materialen (m.u.v. ballen) in kleedkamer 2 gereinigd worden (pionnen en hoedjes door sopje met chloor, naspoelen met water). Na reiniging kunnen ze in kleedkamer 1 gelegd worden.
 • goals moeten gereinigd worden met desinfecterende oppervlakte spray (staat in theehok);
 • gebruikte hesjes laten liggen in kleedkamer 2. Deze worden gewassen;
 • in het theehok  staan desinfectie gel, zeep, papieren zakdoeken, handschoenen en water;
 • deurklinken van ballenhok en theehok worden gereinigd met desinfecterende spray.
 
Trainers, leiders en vrijwilligers kunnen bij het theehok beschermingsmateriaal pakken. Er zijn plastic handschoenen beschikbaar. Het dragen van deze middelen wordt niet verplicht gesteld zolang het kabinet dit niet oplegt. Afstand houden en regelmatig handen wassen blijft het meest belangrijk. Dus ook met handschoenen regelmatig handen blijven wassen!
 
NB: elk team is zelf verantwoordelijk voor het reinigen van de gebruikte materialen. De coronaverantwoordelijke ziet er op toe dat dit gebeurt.

 
Protocol communicatie

In deze tijd van crisis is het extra belangrijk om goed te communiceren met leden en vrijwilligers. Voor iedereen is deze situatie nieuw, dus we zullen ongetwijfeld tussentijds zaken aan moeten passen of verbeteren.
Vanuit Quick Steps worden alle ontwikkelingen m.b.t. coronapreventie gecommuniceerd via de site www.quicksteps.nl, facebook, whatsapp en persoonlijke mailingen. De protocollen omtrent veilig en verantwoord sporten zijn te vinden op de site onder protocollen.
 
In de opstartfase zal de coronaverantwoordelijke van Quick Steps de trainers en leiders instrueren a.d.h.v. dit plan van aanpak.
 

Routing looproutes en programma-indeling
 
Het is belangrijk dat iedereen voldoende afstand van elkaar houdt. Op het terrein is een coronaverantwoordelijke aanwezig die herkenbaar is aan een hesje. Die zal waar nodig instructies geven aan de spelers. Belangrijk is dat iedereen direct afsplitst met de eigen trainingsgroep en vervolgens zo min mogelijk mengt met de andere trainingsgroep(en) en hun materialen.
Waar nodig staan pionnen om de looproutes duidelijk te maken.
Na binnenkomst is het de bedoeling dat de spelers direct het veld op gaan aan de kant van de parkeerplaats. Na de training kunnen de spelers het veld verlaten via de uitgang aan de kant van het clubgebouw. Let op voldoende afstand bij het verlaten van het veld en het terrein.

 
Team: Dinsdag (start vanaf 12 mei) Donderdag (start vanaf 14 mei) Zaterdagen
Selectie   20:00uur – 21:30uur 12:30uur – 14:00uur
3e elftal 20:00uur – 21:30uur   12:30uur – 14:00uur
4e elftal 20:00uur – 21:30uur   12:30uur – 14:00uur
Veteranen   20:00uur – 21:30uur 12:30uur – 14:00uur