Wedstrijd- en trainingsballen

Voor het sponsoren van ballen is het volgende mogelijk:

Een wedstrijdbal voor een thuiswedstrijd van zaterdagsenioren 1: kosten € 50,00. De naam van uw bedrijf of organisatie zal vóór of tijdens de thuiswedstrijd op enigerlei wijze bekend worden gemaakt. Gedurende het seizoen komt uw naam duidelijk zichtbaar in het clubgebouw te hangen. Verder zal periodiek in ons digitale clubblad Het Quick Steps Nieuws een naamsvermelding worden opgenomen.

Een wedstrijdbal voor andere seniorenteams: kosten € 50,00; een wedstrijdbal voor een van onze jeugdteams: kosten € 42,50. 

Een trainingsbal voor onze senioren- en jeugdteams kost € 27,50 en een wedstrijdbal voor een thuistoernooi: € 50,00. 

Ook voor deze financiële ondersteuningen geldt dat uw naam gedurende het seizoen in het clubgebouw komt te hangen en dat een naamsvermelding wordt opgenomen in ons digitale clubblad Het Quick Steps Nieuws.

Wilt u een bal schenken, neem dan even contact op met André Bellekom: 06-41649514