Senioren hervatten de trainingen, maar lees dit eerst!

Aan:
Leden en ouders/verzorgers van leden
 
Van:
ZaMi commissie & Bestuur S.V. Quick Steps
 
Betreft:
Hervatten trainingen senioren

 

Beste Quick Steppers,

Het kabinet heeft woensdag jl. de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten sporten op 1,5 meter afstand van elkaar. Het perspectief is dat als alles goed blijft gaan, weliswaar zonder publiek, de competities weer gaan beginnen vanaf 1 september. Geweldig nieuws, maar ook werk aan de winkel om alles veilig en verantwoord op te starten voor de senioren.
Zoals u in eerdere berichten heeft kunnen lezen, is de jeugd van Quick Steps vorige week zaterdag weer begonnen met trainen. Ze hebben heerlijk getraind en zich netjes aan alle nieuwe regels gehouden. Vanuit de gemeente moesten we voor het hervatten van de jeugdtrainingen een aantal maatregelen treffen. Er zijn door de jeugdcommissie protocollen verzameld en geschreven omtrent hygiëne van spelers en trainers, de schoonmaak van materialen, looproutes en maatregelen voor spelers vanaf 13 jaar voor training met 1,5 meter afstand. Deze protocollen zijn gebundeld in een ‘Plan van Aanpak verantwoord sporten’.
De protocollen omtrent hygiëne staan op onze website opgeslagen onder het kopje ‘vereniging’. (https://www.quicksteps.nl/vereniging/protocol-verantwoord-sporten-gedurende-covid19/)
 
Wat voor ons op nummer één staat is ieders gezondheid en veiligheid. Hoe goed we alles ook gaan organiseren omtrent veiligheidsmaatregelen, zonder uw medewerking zijn we nergens. Bij de jeugd hebben we gemerkt dat we al doende leren en dat er veel mogelijk is als iedereen zijn schouders eronder zet en de maatregelen serieus neemt. De stappen die er nu genomen gaan worden binnen de sportwereld moeten ècht samen genomen worden om het voor iedereen veilig te houden.
 
Als wij alle benoemde maatregelen vanuit RIVM, KNVB en van de gemeente Den Haag niet naleven, dan kan het gebeuren dat wij het hele complex voor onbepaalde tijd geheel moeten sluiten.
 
We zijn inmiddels druk bezig met de aanpassingen van de protocollen voor de senioren en dat ziet er goed uit! De trainers en leiders zullen geïnstrueerd worden over hoe de maatregelen in de praktijk uitgevoerd moeten worden. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we vanaf dinsdag 12 mei 2020 weer het veld (alleen veld 2 kunstgras) op om te trainen.
 
Concreet houdt dit alles het volgende in:

 • de bestaande protocollen worden toegespitst op de senioren;
 • trainers en leiders worden op het complex van Quick Steps geïnstrueerd over de nieuwe maatregelen;
 • dinsdag 12 mei starten

 
Bijgevoegd vinden jullie de mogelijkheden, taken en verantwoordelijkheden voor een ieder die op ons terrein aanwezig is.
 
Houd onze digitale kanalen in de gaten voor de laatste updates!
 
Sportieve groet,
ZaMi commissie en Bestuur Quick Steps
 
Maatregelen ten behoeve van het hervatten van trainingen
 
Trainingsmogelijkheden senioren op uitsluitend veld 2 (kunstgras):

Team: Dinsdag (start vanaf 12 mei) Donderdag (start vanaf 14 mei) Zaterdagen
Selectie   20:00uur – 21:30uur 12:30uur – 14:00uur
3e elftal 20:00uur – 21:30uur   12:30uur – 14:00uur
4e elftal 20:00uur – 21:30uur   12:30uur – 14:00uur
Veteranen   20:00uur – 21:30uur 12:30uur – 14:00uur

 

 
Algemeen:

 • Wij verzoeken een ieder die op ons terrein komt om vooraf de algemene basisregels na te leven die zijn afgegeven door het RIVM (bron: www.rijksoverheid.nl);
 • Wij verzoeken een ieder die op ons terrein komt om vooraf het door het geaccordeerde protocol na te leven vanuit de Gemeente Den Haag. (bron: www.quicksteps.nl).

 
Onderstaande maatregelen zijn extra uitgelicht, maar zijn onderdeel van het protocol ‘Verantwoord sporten gedurende Covid 19’ die op ons website is geplaatst onder het kopje ‘vereniging’ en op de website van de knvb.
 
Voor trainers, leiders, vrijwilligers en/of begeleiders:

 • Jullie zijn voor, tijdens en na de training verantwoordelijk voor het opvolgen van de (corona)regels in jullie team;
 • zorg dat er in de leeftijdsgroepen 18+ zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven te worden;
 • bereid je training goed voor. Houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en/of geef geen knuffels;
 • houd anderhalve meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • de spelers moeten na afloop va de training direct vertrekken;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.

 
Voor sporters:

 • Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining bij je trainer en volg de afspraken van de voetbalvereniging;
 • kom in sportkleding naar de voetbalvereniging;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 • blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;
 • laat spelers anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen ‘eigen’ materialen. Het reinigen van een voetbal is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep. Gebuikte hesjes worden in kleedkamer 2 gelegd om te wassen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de training de voetbalvereniging.

 
Voor allen:

 • Het terrein is toegankelijk met de auto, maar op beperkte tijden opengesteld;
 • Volg de aanwijzingen van de corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (draagt een hesje);
 • Kleedkamers en clubgebouw zijn gesloten, dus omkleden en/of douchen is niet mogelijk;
 • Het nuttigen van alcohol voor en/of na de training is verboden op het terrein van Quick Steps, omdat iedereen direct na de training het terrein dient te verlaten.
 • In het theehok zijn desinfecterende materialen beschikbaar. Max 1 persoon tegelijk naar binnen.

 
Bronnen: website Quick Steps, RIVM, KNVB & gemeente Den Haag