• Rookbeleid

  ROOKVRIJE GENERATIE
   
  Beste Quick Steppers,
   
  Jullie hebben wellicht de borden op ons voetbalterrein zien hangen met rookvrije zone. Ook heeft het bestuur de rookputten laten verwijderen voor de kleedkamers. Quick Steps staat bekend om een gezelligheidsvereniging te zijn en daar hoort een biertje en sigaretje zondermeer bij. Maar de tijden veranderen in een rap tempo. Zo verdween allereerst het roken uit de
  horeca/sportkantines, daarna kwam er een verbod op speciaal ingerichte rookruimtes.
  Vanaf 1 juli 2022 mag er op geen sportcomplex in Den Haag meer gerookt worden. De gemeente heeft dit bepaald.
   
  In een toelichting laat de gemeente aan de sportclubs weten dat alle huurovereenkomsten in deze zin worden aangepast. Alle sportclubs in Den Haag moeten hieraan gaan voldoen.
  Dit laat de gemeente aan de clubs weten: In het Haags Sportakkoord dat afgelopen herfst door het college is gepresenteerd, staat dat de gemeente voornemens is om alle sportparken van sportverenigingen in Den Haag in 2021 rookvrij te maken. De gemeenteraad heeft echter de motie aangenomen om al vanaf het nieuwe sportseizoen per 1 juli 2022 de sportparken van de sportverenigingen rookvrij te maken.
   
  In vervolg op dit besluit zullen de huurovereenkomsten met sportverenigingen die bij de gemeente huren worden aangepast.
  De huurders ontvangen nog een aparte mail met informatie. De overige verenigingen worden op deze manier geïnformeerd over het rookvrij maken van hun sportpark.
   
  Wat betekent een rookvrij sportpark?
   
  Een geheel rookvrij sportpark zonder enige uitzonderingen betekent:
  -Binnenruimten zijn geheel rookvrij.
  -Het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree en alle ruimte binnen de hekken of andere begrenzing van het sportpark zoals de velden, langs de lijn, het terras en de tribune.
   
  Het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers.
  Bordjes of andere aanduidingen kunnen aangeven dat het buitenterrein rookvrij is.
  E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) passen niet bij een rookvrij sportpark en zijn eveneens verboden.
   
  Bron: Gemeente Den Haag