Quick Steps sluit overeenkomst met kinderopvang 2Samen!

In de laatste ALV werd al medegedeeld dat het bestuur bezig was om een overeenkomst aan te gaan met kinderopvang 2Samen. In de afgelopen zomerstop zijn alle formaliteiten afgerond en de contracten ondertekend.

Wat houdt deze overeenkomst precies in? 
Kinderopvang 2Samen krijgt een bepaalde ruimte in ons clubgebouw ter beschikking voor de opvang. Deze opvang zal na iedere schooldag zijn tussen 15:00 en 18:00. 
In de vakantieperiode zal 2Samen het clubgebouw op werkdagen gebruiken tussen 08:00 en 18:00.

De GGD Haaglanden zal regelmatig ons controleren op bijvoorbeeld de hygiene en het naleven van ons rookbeleid. In verband met de gezondheid van ons allen mogen we dus alleen roken in ons rookruimte of echt buiten. De trap staat te dichtbij de ingang. 
Ook zullen wij voor onze vaste vrijwilligers die op bovengenoemde tijden in ons clubgebouw moeten zijn, kosteloos een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen.

André Bellekom en Roy Vijverberg hebben zich hier heel hard voor ingezet en André zal optreden als contactpersoon vanuit Quick Steps.

Roy Vijverberg: ‘Deze overeenkomst sluit mooi aan bij onze doelen. Wij willen graag een nóg belangrijkere rol vervullen in de buurt en hiermee vergroten we onze buurtfunctie. 
Naast de extra inkomsten voor de huur van ons clubgebouw zal 2Samen ook Quick Steps financieel ondersteuen. Dit zorgt ervoor dat we extra ruimte zullen krijgen in het budget voor de jeugd, senioren en de activiteitencommissie. De commissies zullen zelf bepalen waaraan ze dit willen besteden.’