NIKKI start per augustus 2019 met de inning van de contributie voor onze vereniging voor het seizoen 2019-2020

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van Quick Steps heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributie een samenwerking aan te gaan met NIKKI en per direct te stoppen met de inning van de contributie gelden via Club Collect.
NIKKI zal in de enkele gevallen van de leden die de contributie nog niet volledig hebben voldaan m.b.t. seizoen 2018/2019 met u in contact treden en u daarvan op de hoogte stellen. U kunt in dit geval met NIKKI een regeling treffen dit z.s.m. op te lossen.

NIKKI start per augustus 2019 met de inning van de contributie voor onze vereniging voor het seizoen 2019-2020.

Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse betalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen.

Bij de inning van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij inning per jaar worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

U ontvangt begin augustus 2019 de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 9 maanden. In april 2020 volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen 2019-2020. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

Mocht u de contributie in 1 keer willen betalen, dan verzoeken we u dit aan de medewerkers van NIKKI te melden door middel van een reactie op de e-mail die zij in augustus sturen met daarin uw gegevens. U heeft daarna 10 dagen de tijd om de contributie ineens, en zonder administratiekosten, te voldoen.

Wanneer u omstreeks begin augustus 2019 geen e-mail heeft ontvangen, zijn uw contactgegevens die bekend zijn bij de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar quicksteps@nikki.nl. Laat in uw e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u gespreid betaalt.  

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan meer informatie op de website: https://nikki.nl/leden. Wordt hier uw vraag niet beantwoord, dan kunt u per e-mail al uw vragen aan hen stellen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vast afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail.

2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.           De vereniging kan vanaf nu geen contante betalingen meer aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een spelersblokkade op te leggen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

5.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen de vordering over te dragen aan een incassobureau.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers
van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan
van de club.

Bedankt voor uw medewerking en alvast heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2019/2020.

Afbeelding