Nieuws

08-05-2019

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van Quick Steps heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributie een samenwerking aan te gaan met NIKKI en per direct te stoppen met de inning van de contributie gelden via Club Collect.
NIKKI zal in de enkele gevallen van de leden die de contributie nog niet volledig hebben voldaan m.b.t. seizoen 2018/2019 met u in contact treden en u daarvan op de hoogte stellen. U kunt in dit geval met NIKKI een regeling treffen dit z.s.m. op te lossen.

NIKKI start per augustus 2019 met de inning van de contributie voor onze vereniging voor het seizoen 2019-2020.

Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse betalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen.

Bij de inning van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij inning per jaar worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

U ontvangt begin augustus 2019 de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 9 maanden. In april 2020 volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen 2019-2020. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

Mocht u de contributie in 1 keer willen betalen, dan verzoeken we u dit aan de medewerkers van NIKKI te melden door middel van een reactie op de e-mail die zij in augustus sturen met daarin uw gegevens. U heeft daarna 10 dagen de tijd om de contributie ineens, en zonder administratiekosten, te voldoen.

Wanneer u omstreeks begin augustus 2019 geen e-mail heeft ontvangen, zijn uw contactgegevens die bekend zijn bij de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar quicksteps@nikki.nl. Laat in uw e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u gespreid betaalt.  

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan meer informatie op de website: https://nikki.nl/leden. Wordt hier uw vraag niet beantwoord, dan kunt u per e-mail al uw vragen aan hen stellen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vast afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail.

2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.           De vereniging kan vanaf nu geen contante betalingen meer aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een spelersblokkade op te leggen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

5.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen de vordering over te dragen aan een incassobureau.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers
van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan
van de club.

Bedankt voor uw medewerking en alvast heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2019/2020.

Afbeelding
05-05-2019

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Daan Hageman gisteren 4 mei is overleden.

Daan was jarenlang actief als wedstrijdsecretaris en een bekende verschijning rond de velden.

We wensen Herma en de rest van de familie en vrienden alle sterkte toe.

Gelegenheid om afscheid te nemen is a.s. donderdag 9 mei om 19:45.
Oosterbegraafplaats
Rodelaan 60 2272 BB Voorburg

A.s. zaterdag 12:00 vindt de crematie plaats op de begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk.

Afbeelding
07-04-2019

Vandaag werd Yvette in het zonnetje gezet door Arlette Holt namens het bestuur.

Yvette is lid van de jeugdcommissie, doet de administratie van de ooievaarspassen en staat regelmatig achter de bar. Deze topper is altijd super positief, niets is haar te veel gevraagd.

We zijn ontzettend blij met onze lieve Yvette!

Dankjewel voor alles!!

Afbeelding
03-04-2019

ONZE TROTS DE JO10-2 ZIJN AFGELOPEN ZATERDAG MET DE BUS VAN ADO DEN HAAG NAAR DE WEDSTRIJD ADO DEN HAAG – VITESSE GEWEEST.
De begeleiding, ouders en het bestuur van Quick Steps hebben vorige week met de JO10-2 het verkeerslichtspel van de Haagse Norm gedaan. 
Zij hebben gewonnen en zijn afgelopen weekend naar ADO Den Haag gegaan in de spelersbus.  Dat is best GAAF……mannen. GEFELICITEERD.

/download/getFile/849

 

14-03-2019

Quick Steps is gegroeid in ledenaantallen en daar zijn we trots op. Bij de pupillen zien we helaas geen groei, maar bij de junioren zien we wel een groei van 130% en bij de senioren zelfs een groei van 89%.
Peildatum is 1 januari 2019

Afbeelding
10-03-2019

Dirk Vrijenhoek ontving vanochtend uit handen van Demis Donders en Raymond Oppers een cadeau en werd benoemd als vrijwilliger van de maand!

Dirk is zeer actief bij onze vereniging. Naast de belangrijke leider functie bij ons veteranenelftal beheert hij ook samen met Edwin Pauli onze website én neemt hij het voortouw in het maken van ons clubblad en schrijft daarin onder andere de voorpagina!

Beste Dirk (ook wel Dicky genoemd), super bedankt voor al je inzet iedere keer!

Afbeelding
25-02-2019

Onze zeer gewaardeerde Henk Naipal vervult deze functie nu bijna 2 jaar ad interim, maar het wordt steeds moeilijker dit vol te houden in combinatie met zijn werk.

Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe jeugdvoorzitter vanaf seizoen 2019-2020.

Lijkt het jou leuk om deze functie te vervullen en wil je met het overige bestuur verder bouwen aan onze vereniging, dan horen wij dat graag.

 

De functie

⁃ Hij of zij heeft een duidelijke visie en bepaalt het beleid van de jeugdafdeling in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden. De jeugdvoorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en coördineert diverse commissietaken.

⁃ Je leidt de jeugdcommissievergadering en/of andere bijeenkomsten van de jeugdcommissie.

⁃ Je hebt voortdurend overleg met de Technische Commissie onder leiding van Hoofd Jeugdopleidingen.

⁃ Je vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten toe.

⁃ Je signaleert eventuele problemen onder leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Je neemt indien nodig een bemiddelende rol op je.

⁃ Je stelt een jaarbegroting op, bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

⁃ Je hebt een doel voor uitbreiding van jeugdafdeling (huidig 15 teams).

 

Wij zoeken een voorzitter die:

⁃ enthousiast is en graag in teamverband wil werken;

⁃ zaterdagochtenden aanwezig kan zijn met de jeugdcommissie vanaf 08.00 uur en begint met een lekker kopje koffie;

⁃ goed bereikbaar is voor leden, ouders en bestuur;

⁃ sociaal en toegankelijk is;

⁃ onderdeel wil zijn van het huidige bestuur en graag meedenkt over de toekomst van onze mooie sportvereniging.

 

Voortgang:

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder en die lid is en/of een (in)directe band heeft met Quick Steps kan zich aanmelden per mail (bestuur@quicksteps.nl) bij het bestuur voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Vacature sluit op maandag 25 maart

21-02-2019

Beste leden,

In de vorige Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur medegedeeld dat intern de portefeuilles verdeeld zouden worden over de verschillende leden van het Dagelijks Bestuur.

Inmiddels is deze verdeling gemaakt en willen we deze graag met jullie delen.

In het overzicht kunnen de leden zien bij welke bestuursfunctionaris zijn of haar taken en verantwoordelijkheden liggen binnen onze vereniging.

Dit organogram is niet in plaats van de commissies maar is meer overkoepelend.

Bij vragen en/of opmerkingen kan er contact worden opgenomen met het bestuur.

Download het organogram in een groot formaat

Afbeelding
03-02-2019

Na de bekendmaking dat Dick Hooning nog een jaar aanblijft als hoofdtrainer van de selectie is Quick Steps er ook in geslaagd om de overige leden van de technische staf langer aan zich te verbinden.

Assistent trainer Ron Ridderhof, verzorger Martin de Knegt en keeperstrainer Gokhan Sari hebben inmiddels aangegeven graag nog een jaar bij Quick Steps te willen blijven.

Seniorenvoorzitter Ronald Batist is hier zeer blij mee: 'Ron is al jarenlang verbonden aan Quick Steps en is een echte Quick Stepper. Martin is naast zijn taak als verzorger ook heel belangrijk voor het teamproces en Gokhan zorgt met zijn goede intensieve trainingen dat de keepers weer moeten knokken voor hen plaats. Natuurlijk ben ik blij met deze ontwikkeling en dit zorgt ervoor dat wij de stijgende lijn in de vereniging kunnen voortzetten.'

 

Afbeelding