Kortingsregeling contributie voor seizoen 2021/2022

Beste leden,
 
Als allereerste hopen wij dat jij en je familie en vrienden nog in goede gezondheid verkeren. Net als jullie hadden wij gehoopt dat de besmettingen dusdanig naar beneden zouden gaan, dat we wellicht weer aan wedstrijden mochten gaan denken. Helaas is niets minder waar.
 
In onze vorige brief aan jullie, van 24 december jl., hebben wij een dringende oproep gedaan aan jullie om de contributie alsnog te voldoen van dit seizoen. Dit is echt noodzakelijk om ons verlies enigszins te beperken. Tegelijkertijd vinden wij het ook heel erg belangrijk om alle spelende leden een tegemoetkoming aan te bieden, want we hebben simpelweg dit jaar nauwelijks gevoetbald.
Wel kan de jeugd gelukkig doortrainen en dat wordt volop gedaan in grote aantallen met veel begeleiding, maar zeker voor de senioren hebben de maatregelen grote consequenties.
In de afgelopen weken hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met onder andere de Gemeente Den Haag, KNVB en andere partijen waar wij voornamelijk kosten aan moeten betalen en hier hebben wij afspraken over gemaakt. Als laatste hebben wij kritisch gekeken naar de kosten die we onder andere intern maken en deze kunnen we drastisch naar beneden bijstellen.
 
Wij willen als bestuur niet langer meer wachten op welke kosten wij dit seizoen niet meer hoeven te betalen, wat er toegekend wordt aan nieuwe subsidies, etc. Daarom hebben wij een kortingsregeling bedacht voor onze spelende leden die ons volgend seizoen nog steeds trouw blijven. De korting wordt gegeven op de contributie van seizoen 2021-2022 en doorgevoerd bij NIKKI.
 
Deze kortingsregeling heeft wel een aantal voorwaarden en daar zullen wij als bestuur helaas zeer strikt in moeten zijn.

De voorwaarden zijn als volgt en gelden alleen voor de spelende leden:

1. Deze kortingsregeling geldt alleen als de huidige contributie van seizoen 2020/2021 volledig is betaald via NIKKI vóór 1 mei 2021. Eventueel openstaand saldo kan je direct bij NIKKI opvragen via quicksteps@nikki.nl;

2. Deze kortingsregeling geldt alleen voor spelende leden die géén gebruik maken van een ooievaarspas vanuit de Gemeente Den Haag;

3. De teruggave van €25,- op onze clubpas naar aanleiding van diverse uren vrijwilligerswerk komt hiermee te vervallen en kan je dus niet terugvragen. Wij hopen uiteraard dat je alsnog vrijwilligerswerk wilt en/of blijft uitvoeren;

4. Dit seizoen ben je spelend lid en volgend seizoen blijf je lid bij Quick Steps.

 

Deze kortingsregeling geldt niet volledig voor nieuwe leden, maar ook hier is een kortingsregeling van toepassing in kleinere mate.
 
Mochten bovengenoemde voorwaarden allen van toepassing zijn, dan geldt voor jou de eenmalige kortingsregeling voor het aankomend seizoen 2021-2022.
 
De kortingsregeling ziet er als volgt uit:
 
Bestaande leden:*

  Contributie seizoen 2020-2021 Korting in euro's Nieuwe contributie seizoen 2021-2022
Senioren € 280,00 € 98,00 € 182,00
Jeugd JO14 t/m JO16 € 210,00 € 52,50 € 157,50
Jeugd t/m JO13 € 180,00 € 45,00 € 135,00

 
* mits volledig hebben voldaan aan de voorwaarden die hierboven zijn beschreven (punt 1 t/m 4)
 
Op 1 mei 2021 ontvangen wij van NIKKI een actueel contributie-overzicht van dit seizoen waarin wij kunnen zien wie zijn of haar volledige contributie heeft betaald vóór deze datum en zal de korting automatisch administratief ingeregeld worden voor volgend seizoen mits ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan. Jij als spelend lid hoeft hier niets voor te doen.
 
Nieuwe leden seizoen 2021-2022:

  Contributie seizoen 2020-2021 Korting in euro's Nieuwe contributie seizoen 2021-2022
Senioren € 280,00 € 56,00 € 224,00
Jeugd JO14 t/m JO16 € 210,00 € 21,00 € 189,00
Jeugd t/m JO13 € 180,00 € 18,00 € 162,00

 
Als bestuur hopen wij jullie hiermee tegemoet te kunnen komen voor de maatregelen die vanuit de overheid zijn opgelegd. Wij hebben nog steeds een grote uitdaging voor de aankomende jaren om onze club te laten voortbestaan vanuit deze situatie. We hopen dan ook dat iedereen in het belang van Quick Steps meewerkt aan een volledige betaling van de contributie vóór 1 mei 2021. De noodzaak hiervan blijft hoog.
 
Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Quick Steps