Kerstboodschap Quick Steps 2020

24 december 2020

 

Beste leden en iedereen die de club een warm hart toedraagt, 

 

Begin dit jaar zijn wij allemaal geconfronteerd met COVID-19. We hoopten dat het in de zomer van 2020 onder controle zou zijn, maar zitten we er helaas op dit moment nog volledig in. Dagelijks lees je verontrustende berichten over de toenemende ziekenhuisopnames, druk op de zorg, eenzame ouderen én jongeren.
Ook voor sportend Nederland was het ook iedere keer aanpassen. Dan mocht de jeugd wel trainen en voetballen en later weer niet. Dan mochten senioren weer trainen en voetballen en daarna weer niet. Dan weer in groepjes van vier en later in groepjes van twee. 
Het is voor ons als bestuur een zoektocht geweest in de coronacrisis. Mede omdat wij hebben ervaren dat de KNVB vaak dagen later echt duidelijk maakte wat de maatregelen exact voor een vereniging betekenden en de gemeente nog een eigen verordening had.

Wij zitten in het bestuur omdat enerzijds een vereniging een bestuur móet hebben en anderzijds omdat we heel graag willen dat de vereniging kan blijven bestaan. Het valt ons dan ook heel zwaar om iedere keer tegen iedereen te moeten zeggen wat wel en vooral wat nu (tijdelijk) niet meer mag in verband met de overheidsmaatregelen die van kracht zijn. Wij willen niets liever dan dat iedereen weer op ons terrein mag komen voor een training, wedstrijdje of een andere activiteit. Want wij realiseren ons absoluut dat iedereen juist dit echt mist. 

Begin 2021 start het vaccinatieproces en hopelijk kunnen we dan terugkeren naar het oude normale. Tot die tijd moeten wij ervoor zorgen dat we gezond blijven. Zowel financieel als persoonlijk. 

Meerdere leden of partners van ons hebben corona onder haar of zijn leden gehad. Op dit moment is een grote vrijwilliger en leider van de veteranen letterlijk aan het knokken tegen corona. Wij leven dagelijks mee met iedereen die dit virus heeft gekregen en hopen iedereen in goede gezondheid weer te mogen verwelkomen. Waarbij wij ook dagelijks meeleven met de leden, partners of ouders die in de zorg werken. Een groot compliment voor een ieder die zich hiervoor keihard inzet.  

Ook willen wij stilstaan bij het grote gemis van onze Erevoorzitter Bing Kappenburg en Erelid Chris Utermark en alle anderen die ons helaas zijn ontvallen. Maar van bovengenoemde heren weten wij zeker dat zij van bovenaf meekijken en trots zijn op elk lid en elke vrijwilliger die in deze en aankomende periode iets voor onze vereniging doet. Alleen samen kunnen wij dit aan! 

 

FINANCIEEL 

Op financieel gebied moeten we de aankomende periode zeer kritisch zijn op onze uitgaven. 

Dit jaar hebben we heel veel activiteiten helaas moeten missen, zoals het kaartclubje dat wekelijks niet meer heeft mogen kaarten in ons clubgebouw, Go Aprés Ski feest, familiedag, klaverjastoernooien en helaas is ons 87-jarig bestaan op 19 november jongstleden stilletjes voorbijgegaan. Ook ons bekende Oliebollen en Appelflappentoernooi (in top 10 van AD kersttradities Haaglanden) en de nieuwjaarsreceptie gaan dit jaar helaas niet door.   

We kunnen nog heel veel activiteiten opnoemen die niet door hebben kunnen gaan en deze gemiste opbrengsten doen ons financieel pijn. In onze eerder verstuurde brief gaven wij aan dat wij financieel gezond zijn, maar het opgebouwde eigen vermogen slinkt hierdoor behoorlijk tot bijna het minimale.  

Door de gemiste opbrengsten van activiteiten komt onze begroting voor dit jaar op een verlies van ongeveer - € 13.500,-. Helaas zijn er nog veel leden die de contributie nog niet of niet volledig hebben betaald. Daarmee wordt het verlies alleen maar groter. Als dit echt de realiteit wordt, dan moeten wij volgend jaar helaas een resultaat presenteren van een verlies van ongeveer - € 25.000,-.

Wij roepen echt iedereen op om de contributie te betalen voor dit seizoen. Je doet het niet voor ons als bestuur, maar voor het voortbestaan van onze vereniging.

Wij blijven optimistisch, maar als deze cijfers écht werkelijkheid worden, dan duurt het niet lang voordat wij ons als vereniging moeten uitschrijven.

Vorig jaar hebben wij een korting gegeven voor dit seizoen aan leden die dit wilden en uiteraard zullen we kijken naar de mogelijkheden voor het nieuwe seizoen, maar we zijn afhankelijk van een aantal factoren. Enkele belangrijke factoren zijn: NOW 3.0 regeling voor verenigingen, vermindering huurkosten velden en kwijtschelding kosten KNVB. We zullen dit eerst moeten afwachten voordat we een compensatie aan kunnen bieden.

Op sponsorgebied heeft het ons heel erg geholpen dat de hoofdsponsors op eigen initiatief hebben verlengd. Deze echte Quick Steppers Michael, Raymon en Roy zijn we als club echt dankbaar hiervoor. Aankomende periode zullen we echter wel weer de gesprekken moeten aangaan met de huidige bordsponsoren, want 90% van de overeenkomsten loopt einde dit jaar af. 

 

VERENIGING

Naast de financiële uitdagingen zijn onze trainers van zowel de jeugd als senioren continu bezig om conform de voorschriften trainingen te geven en hebben we zelfs een aantal wedstrijden mogen spelen begin dit seizoen. Wij zijn dan ook enorm trots op hun bijdrage en ook op die bijdrage en aanwezigheid van onze leden. Het is goed om te zien dat de opkomst bij zowel de jeugd als senioren ten alle tijden hoog is. Dat zegt iets over jullie en wij zijn op onze beurt weer blij dat jullie allemaal lid zijn van onze vereniging!

Wij zijn dankbaar voor de tijd en energie die onder andere onze jeugdcoördinatoren Sunil en Marco dagelijks inzetten om ons jeugdplan, dat zij zelf grotendeels hebben opgesteld, te blijven doorzetten.
De hele jeugdcommissie zet zich elke zaterdag weer in voor een ochtend vol voetbalplezier.

Ook zijn wij erg blij met het verlengen van de overeenkomst met onze hoofdtrainer Eki Korte. Ondanks dat we maar een paar wedstrijden hebben kunnen zien, zien we vooral de spelvreugde terug en dan komen de punten vanzelf.

In dit jaar heeft ons tweede elftal ook een heldendaad verricht en dat was een echtpaar redden uit een sloot. Fantastisch! Dit heeft zelfs de landelijke pers gehaald en sponsor Robert van de Ven heeft de spelers hier ook een beloning voor beschikbaar gesteld. 

In ons laatste ALV is medegedeeld dat Robbert aan zijn één na laatste seizoen bezig is als bestuurder. Ook hebben we heel positief nieuws gebracht, namelijk dat we ook Bob Langerak mochten verwelkomen in het bestuur. Het is belangrijk dat we meerdere opvolgers hebben voor het bestuur, want dit zorgt voor de continuïteit van het voortbestaan van onze club. Mocht je ambities hebben of wil je echt het verschil maken, laat het ons dan weten.
Naast bestuurlijke functies hebben we een nieuwe actieve ZaMi commissie en is Yvette toegetreden tot onze jeugdcommissie.

Als laatste willen wij een ieder hele fijne feestdagen toewensen en alvast een gelukkig nieuwjaar. Denk aan jezelf en de mensen om je heen en hopelijk tot snel!

 

Bestuur Quick Steps