Informatie jeugdafdeling

Jeugdcommissie:

Jeugdvoorzitter: Henk Naipal 06-14112711

Jeugdsecretaris: Angelique van Oostrom 06-36293155

Commissielid: Rinus van Ravenhorst

Mutaties: Gebruik het contactformulier

 

Technische staf:

Hoofd Jeugd Opleidingen: Kees Brouwers 06-45361076

Coördinator Bovenbouw: Marco Planken 06-14674599

Coördinator Onderbouw : Sunil Rajbalsing  06-24799238

 

CONTRIBUTIE

Binnenkort worden de contributiebrieven verstuurd. BETAAL TIJDIG, ook wij maken kosten.

LET OP!!! Is uw kind in het bezit van een ooievaarspas, scan dit tijdig in. De scan frequentie is veranderd, i.p.v. 1 x per seizoen, moet het nu 4 x per seizoen. september 2018, november 2018, februari 2019 en april 2019.

Overschrijdt u de termijn, dan dient u dit zelf te  betalen.

Contributiebedrag voor jeugdleden is:
Jeugd vanaf JO14  € 180,00
Jeugd t/m JO13  € 150,00

Wanneer u de Ooievaarspas van uw kind niet of niet tijdig laat inscannen, dan zult u de contributie zelf moeten betalen. U krijgt alleen korting wanneer de pas gescand is. In het bezit van een Ooievaarspas en deze niet tijdig laten inscannen, geeft u GEEN recht op korting.

Heeft u vragen m.b.t. het scannen van de Ooievaarspas, dan kunt u uw vraag mailen naar de jeugdvoorzitter Henk Naipal, via het contactformulier op de website.

 

Informatie:

In het seizoen 2018-2019 dat start op 27 augustus 2018, begint s.v. Quick Steps met het herstructureren van de jeugdopleiding.

Dit gaat samen met de nieuwe indelingen die de KNVB heeft toegewezen aan de competities. Hierbij heeft elke leeftijd zijn eigen Onder-.. categorie. Quick Steps sluit zich hier bij aan, waardoor er een hoop veranderingen zullen gaan komen komend seizoen.

Om deze veranderingen in goede banen te leiden heeft s.v. Quick Steps coördinatoren en een Hoofd jeugdopleidingen (HJO) aangesteld die zich bezig gaan houden met de herstructurering. Deze personen kunnen worden gezien als contactpersonen indien er voorgevallen zijn in het desbetreffende team waar u of uw zoon in uitkomt.

Mocht er zich een dergelijk incident/voorgeval zich voordoen bij de club stapt u eerst naar de coördinator. Mocht deze het niet kunnen oplossen/uitpraten wordt u doorverwezen naar de HJO. De laatste horde is het jeugdbestuur. Hierdoor kan het jeugdbestuur zich gaan focussen op de bestuurlijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 

Opzegging lidmaatschap:

Voor opzegging van het lidmaatschap van uw kind kunt u het contactformulier gebruiken.

Peildatum leden voor een nieuw seizoen is 15 juni; volgt opzegging later dan geldt in principe voor een heel seizoen de contributie verplichting voor uw kind als lid van Quick Steps. Over de contributiebetaling ontvangt u in augustus nader bericht.