JAN VESSIES LID VAN VERDIENSTE KNVB EN JOOP LANGERAK ERELID QUICK STEPS

Tijdens onze Algemene Vergadering van 15 juni 2017 werd afscheid genomen van penningmeester (ruim 30 jaar) Jan Vessies.

Jan werd door de KNVB benoemd tot Lid van Verdienste.

Hans van Vliet deelde als KNVB ambassadeur de echte gouden speld met oorkonde uit en prees zijn uitstekende werkzaamheden. Ook de sportvereniging Quick Steps werd door hem in het zonnetje gezet.

Zijn echtgenote Fenneke, alsmede zijn kinderen Bob en Cato waren aanwezig bij de uitreiking van deze hoogste onderscheiding voor een verenigingsbestuurder. Uiteraard waren er ook bloemen van de KNVB en Quick Steps voor Fenneke.

Ook van secretaris Joop Langerak werd afscheid genomen. In 2005 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn prima werk bij de jeugdafdeling als o.a. leider, secretaris en voorzitter. De laatste 8 jaar functioneerde Joop als een voortreffende secretaris.

Op voorstel van het bestuur bevorderde de ALV hem tot Erelid van Quick Steps. Erevoorzitter Bing Kappenburg overhandigde hem de oorkonde met bloemen voor zijn echtgenote Astrid.

Tussentijds trad seniorenvoorzitter Johan Bakker na 2 jaar af. Voor hem was er als dank een cadeaubon met bloemen voor zijn echtgenote Laura.

Door alle mutaties moest er door de ALV een nieuw bestuur worden gekozen.

De functie van algemeen voorzitter was één jaar vacant en is nu gelukkig ingevuld door Robbert Dingshoff. Als opvolgers van Jan en Joop in het Dagelijks Bestuur zijn als 1e penningmeester Demis Donders en als 1e secretaris Raymond Oppers benoemd. Ook Roy Vijverberg (2e penningmeester) en Arlette Holt (2e secretaris) werden in het bestuur gekozen.

Arlette hield een gloedvol betoog over hun nieuwe plannen en rekent uiteraard op de medewerking van diverse commissieleden. Roy is al druk bezig geweest met sponsors o.a. 13 nieuwe reclameborden en al ruim 60 clubvrienden. Binnenkort hoopt hij ook een nieuwe shirtsponsor binnen te halen.

Gelukkig blijven de jeugdbestuursleden Henk Naipal (voorzitter) en Angelique van Oostrom (herkozen als secretaris) deel uitmaken van het bestuur.

Er is een klankbordgroep van een aantal Ereleden, die het nieuwe bestuur zullen steunen bij hun moeilijke taken.

Met deze jongere en enthousiaste bestuursleden is gelukkig de toekomst van de s.v. Quick Steps veilig gesteld.         

‘ Quick Steps  for  ever ’  !