• Informatie jeugdafdeling

  Jeugdcommissie
  Jeugdvoorzitter: functie vacant
  Jeugdsecretaris: Marjon Doorschodt 
  Commissieleden: Yvette Gosses, Angelique van Oostrom en Henk Naipal

  Technische staf
  Coördinator bovenbouw : Martijn de Zwart
  Coördinator Onderbouw : Sunil Rajbalsing

  Wijzigingen doorgeven
  Gebruik het contactformulier of mail het naar ledenadministratie@quicksteps.nl

  CONTRIBUTIE

  Als u via Nikki het contributie verzoek ontvangen hebt. BETAAL TIJDIG, ook wij maken kosten.
  LET OP!!! Is uw kind in het bezit van een Ooievaarspas, scan dit tijdig in.
  Het liefst in de maanden augustus en september.

  Contributiebedrag voor jeugdleden is:
  Jeugd vanaf JO14  € 210,00
  Jeugd t/m JO13   € 180,00

  Wanneer u de Ooievaarspas van uw kind niet of niet tijdig laat inscannen, dan zult u de contributie zelf moeten betalen. U krijgt alleen korting wanneer de pas gescand is.
  In het bezit van een Ooievaarspas en deze niet tijdig laten inscannen, geeft u dan ook GEEN recht op korting.
  Heeft u vragen m.b.t. het scannen van de Ooievaarspas, dan kunt u uw vraag mailen naar ledenadministratie@quicksteps.nl of het contactformulier op de website.

  Opzegging lidmaatschap
  Voor opzegging van het lidmaatschap van uw kind kunt u dit mailen naar
  ledenadministratie@quicksteps.nl
  Dus NIET doorgeven aan leider of trainer of zomaar aan iemand van Quick Steps.
  Peildatum leden voor een nieuw seizoen is 15 juni; volgt opzegging later dan geldt in principe voor een heel seizoen de contributie verplichting voor uw kind als lid van Quick Steps.
  Over de contributiebetaling ontvangt u in augustus nader bericht.