Erelid Chris Utermark overleden

In de vroege morgen van donderdag 10 september is ons erelid, Chris Utermark, in de leeftijd van 87 jaar overleden.  

Chris was ruim 70 jaar lid van onze vereniging en al die tijd is hij nauw betrokken gebleven bij het wel en wee van Quick Steps. Nagenoeg elke ledenvergadering was hij aanwezig, tot de laatstgehouden ALV van juni 2019. En elke keer wilde Chris bij de rondvraag wel even het woord, waarbij hij tot slot altijd de bestuursleden bedankte voor hun inzet voor zijn vereniging.

In de beginperiode heeft hij natuurlijk wekelijks bij de jeugd en later bij de senioren een balletje mee getrapt. Maar al gauw was hij ook naast het voetballen actief voor de vereniging. Op bestuurlijk niveau was hij o.m. algemeen secretaris en vicevoorzitter. Daarnaast was hij ook regelmatig meerdere seizoenen lid van de kascommissie die de jaarcijfers controleerde. Verder verzamelde hij alle wetenswaardigheden, foto’s en rekwisieten over Quick Steps. Hij heeft hiermee een archief aangelegd dat hij vele jaren trouw en zorgvuldig heeft beheerd. Dit werk heeft hij altijd tot kortgeleden met volle overgave gedaan. Het grootste deel hiervan is uiteindelijk overgedragen aan het Gemeentearchief van Den Haag.

Bij het 50-jarig jubileum van Quick Steps kondigde onze voorzitter, Bing Kappenburg, aan dat om de 5 jaar bij de lustrumviering een reünie moest komen. Onder leiding van Chris zijn deze reünies georganiseerd en werden met zijn adressenbestand vele oud-leden steeds uitgenodigd. Dit waren immer zeer geslaagde bijeenkomsten.    

Voor zijn vele verdiensten werd Chris niet alleen benoemd tot lid van Verdienste, maar bij het 75-jarig jubileum van Quick Steps ook zeer terecht tot ERELID.

De reünie van de viering van ons 85-jarig bestaan in november 2018 is voor de laatste keer onder Chris’ leiding geweest. Voortzetting van deze traditie zou aan hem een mooie nalatenschap én herinnering zijn.

In 2019 sukkelde Chris met zijn gezondheid en moest hij ook een operatie ondergaan. Aan het begin van 2020 hoorden we dat zijn situatie achteruit ging maar het ging nog redelijk. Tot eind vorig week waarna het snel bergafwaarts ging. Nadat hij van zijn dierbaren afscheid had genomen - hij lag in zijn bed met onder het laken zijn onlangs aangeschafte Quick Steps-handdoek -, is hij in zijn slaap in de nacht van woensdag op donderdag zachtjes weggegleden. Hij ruste in vrede!    

Met veel respect en waardering past ook bij Chris het motto ‘Quick Steps for ever’.

We wensen zijn partner Trees, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn zussen en broers en andere naaste dierbaren veel sterkte met de verwerking van het verlies in de wetenschap dat de QS-familie meeleeft.

 

Afbeelding
Afbeelding