Clubblad nummer 3 jaargang 86 van februari 2019 staat op de site