MENU

Bericht van het nieuwe bestuur

Beste leden,

Op donderdag 15 juni jl. zijn velen van jullie aanwezig geweest bij de laatste ALV van het voormalig bestuur en daarbij is uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Jan, Joop en Johan.

Naast de indrukwekkende woorden van onze erevoorzitter Bing Kappenburg en de heer Hans van Vliet van de KNVB kunnen ook wij niet genoeg het voormalig bestuur bedanken voor het zeer goed leiden van onze vereniging in de afgelopen jaren. Door deze inzet hebben wij nog bestaansrecht en zijn wij een financieel gezonde vereniging.

Wij hebben vanaf januari meegedraaid met het toenmalige bestuur en wij kunnen ook alleen maar concluderen dat het besturen van de club echt heel veel tijd en energie kost.

Wij zullen dit in de aankomende periode met heel veel enthousiasme gaan voortzetten, maar vragen een ieder hier ook zijn/haar steentje aan bij te dragen.

Naast het inlezen van de stukken zijn wij ook bezig geweest met het oprichten van een aantal commissies. Deze commissies zijn noodzakelijk om onze vereniging vooruit te kunnen brengen. Gelukkig hebben wij gemerkt dat er toch veel leden iets willen doen en daar zijn wij erg dankbaar voor. We hebben ook veel respect voor de vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen met hart en ziel hebben ingezet voor de vereniging. We zien dit zeker niet als vanzelfsprekend en waarderen hun bijdrage enorm! We zijn er zeker nog niet én wil jij ook iets betekenen dan horen wij dat graag.

Wij hebben ervoor gekozen om gezamenlijk de taken op te pakken en dit zullen wij ook uitdragen. Quick Steps is niet alleen van ons, maar van ons allemaal.

Eén van de taken waar wij druk mee bezig zijn is het sluitend maken van de nieuwe begroting door middel van sponsoring. Dit is kort toegelicht tijdens de ALV door Roy, maar wij kunnen niet vaak genoeg mededelen dat het zeer belangrijk voor onze vereniging is om meer inkomsten te genereren door onder andere: sponsorborden, Vrienden van Quick Steps en andere alternatieven. Michael Bakker zal ons hierbij ondersteunen. Een ieder van ons kent wel iemand met een eigen onderneming en hiervoor hebben wij nu een speciale aanbieding. De flyer is verder in ons clubblad te vinden. Onze doelstelling is om eind dit jaar 20 nieuwe sponsorborden te kunnen plaatsen, maar dat lukt ons niet alleen. Begin volgend seizoen zullen wij verder onze plannen toelichten en hopen jullie allen snel weer te mogen zien.

Wij wensen een ieder een fijne vakantie toe en tot volgend seizoen,

Met een vriendelijke sportgroet, Arlette, Roy, Raymond, Demis en Robbert