Belangrijk bericht van het bestuur over het Coronavirus!

Coronavirus

Tot 1 april geen voetbalcompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNVB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid.
De KNVB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNVB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen voetbalactiviteiten, clubgebouw dicht

Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNVB haar verenigingen per direct alle voetbalactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten, oefenwedstrijden, etc.) af te gelasten tot en met 31 maart. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNVB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Quick Steps ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat Quick Steps zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

Wat betekenen de maatregelen concreet voor Quick Steps?
Het bestuur heeft besloten om per direct geen trainingen, wedstrijden en oefenwedstrijden plaats te laten vinden op het Quick Steps terrein. Ook heeft het bestuur besloten dat trainers, leiders en spelers géén toestemming krijgen om ‘uit’ te trainen of spelen omdat er onvoldoende toezicht is op besmettingsgevaar. De gezondheid van onze leden staat voorop.
Daarnaast is het clubgebouw gesloten voor alle Quick Steps activiteiten (kaarten, verhuur, klaverjas, ouderensoos, MTC). De betrokken leden worden z.s.m. geïnformeerd.
Helaas is het bestuur ook genoodzaakt om de Algemeen Leden Vergadering van 26 maart en het Apres Ski feest van 21 maart te verplaatsen tot nader te bepalen data.

De maatregelen gelden tot en met 31 maart, tenzij anders wordt besloten en gecommuniceerd door het bestuur.