Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Wat houdt de nieuwe privacywet in?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Wat houdt de nieuwe privacywet in?

Wellicht heeft u het onlangs al in de diverse media gelezen, maar vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywet, óók voor onze sportvereniging.

Het duurt nog wel even voordat het ingaat, maar het is verstandig om er nu al mee aan de slag te gaan: de nieuwe privacywet.

Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Doel van de wet
De wet heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Achter de schermen zijn we er al druk mee bezig, maar het is voor iedereen belangrijk om bijgevoegde informatie eens door te lezen.

Zie bijgevoegde informatie van de KNVB

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/46095/stappenplan-avg-voor-sportclubs-helpt-bij-regels-rond-nieuwe-privacywet