MENU
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Programma

Programma

Nieuws

18-06-2016

Onze uitstekende trainer Dick Hooning gaat aan zijn 3e seizoen beginnen. Ron Ridderhof keerde terug op het oude nest als zijn assistent en coach van ons 2e team. Keeperstrainer blijft Ron Oudt. Nieuw is de zeer ervaren verzorger (o.a. Wilhelmus) Martin de Knegt. Leiders van ons vlaggenschip zijn Bob Langerak en Hans Schouten. Ronald Batist blijft gelukkig aan als assistent scheidsrechter. De selectie werd uitgebreid met Danny Emmerik (RAS), Romano van der Harst en Melvin Roos (Scheveningen), Daina en Rowan Ridderhof (GDA-zat), Hasan Acacer (Forum Sport), Griffith Bannor Klaver (BMT), Mickey Talboom en Mitchel Valk (SVH), Robin van Wieringen (Roodenburg), alsmede met de oud Quick Steppers Rafael Friendwijk en Rahid Sahebdin (REMO). Rafael was aanvoerder bij deze zondag 3e klasser. Helaas moesten wij afscheid nemen van onze topscorer Roan van Baaren, die het gaat proberen bij zaterdag 1e klasser SVC ’08. Ook vertrokken Jordi de Jager (ODB), Ahmed Zambib (Wassenaar) en Ricardo Vrolijk (PGS/VOGEL). Patrick Zuurmond gaat verhuizen naar Friesland en daarmee verliezen wij ook een prima kaderlid. Dennis Vink werd gekozen tot meest waardevolle speler van het seizoen 2015-2016.

17-06-2016

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2015 stelde Bing Kappenburg zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe periode als algemeen voorzitter. Sinds die datum is ons hele Dagelijks Bestuur demissionair. Gisteren tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering maakte Bing tot grote verrassing van de leden bekend, dat hij na 35 jaar stopt. Onze Erevoorzitter, die bijna 61 jaar lid is van onze mooie sportvereniging, wil graag geloofwaardig blijven en ruimte maken voor een goede opvolger. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door Jan Vessies (penningmeester a.i.) en Joop Langerak (secretaris a.i.). Inmiddels zijn 12 heel gemotiveerde leden bezig om uiterlijk januari 2017 voor opvolgers van het Dagelijks Bestuur te zorgen. Tijdens deze ALV werd seniorenvoorzitter Johan Bakker voor 3 jaar herkozen. Naast jeugdvoorzitter Henk Naipal werd de vacature jeugdsecretaris ingevuld. Angelique van Oostrom werd als 2e vrouw in onze ruim 82 jarige historie in het bestuur gekozen. Marja Kleingeld (die helaas te vroeg is overleden) was van 1992 tot 1996 onze jeugdsecretaris.

13-06-2016

A G E N D A 1.  Opening     2.  Mededelingen     3.  Ingekomen stukken      4.  Verslag  ALV  d.d. 26-01-2016 5.  Jaarverslag van de secretaris 2014 - 2015                               6.  Verslag van de kascommissie    7 a.  Vaststellen  van  de  contributies  en  de  donatie  voor  het  seizoen  2016 - 2017       b.  Vaststellen  van  de  voorlopige  begroting  voor  het  seizoen  2016 - 2017 8.  Verkiezing  Bestuur           9.  Verkiezing  Kascommissie         10.  Benoeming  Commissies                  11.  Rondvraag                       12.  Sluiting  en ……….. gezellig  samenzijn. Naar aanleiding van deze agenda: ad 8.  Volgens het rooster zijn nu aftredend  onze secretaris  Joop Langerak  en  onze senioren voorzitter  Johan Bakker. Joop stelt zich NIET herkiesbaar, maar Johan gelukkig WEL. Het bestuur stelt voor om in de vacature  jeugdsecretaris  Angelique van Oostrom  te benoemen. Eventuele tegenkandidaten kunnen door tenminste 15 leden, uiterlijk voor aanvang van deze vergadering worden gesteld d.m.v. een akkoordverklaring van de tegenkandidaat.  Vergezeld van tenminste 15 door leden getekende verklaringen door wie hij/zij kandidaat wordt gesteld. Zoals bij IEDEREEN bekend is, is het Dagelijks Bestuur sinds 18 juni 2015 DEMISSIONAIR ! ! Volgens artikel 12, lid 1 van onze Statuten dient het DB in functie door de ALV te worden gekozen. Ad 9.  Volgens het rooster is Benno Oudt aftredend.  Gelukkig stelt hij zich WEL herkiesbaar.

09-06-2016

  Beste sportvrienden,     Ons laatste clubblad van dit seizoen bevat 9 pagina's, die het lezen waard zijn met dank aan André Bellekom. Klik op de groene balk "Clubblad" en dan op 9 juni 2016.   PAGINA 1 :  Belangrijk nieuws over onze ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag, 16 juni !!   Bovendien de eindstanden van alle Quick Steps teams.   Tenslotte ook het senioren programma m.b.t. de start van het nieuwe seizoen.   VEEL   LEESPLEZIER   !   HET   BESTUUR