MENU

Programma

Programma

Nieuws

16-01-2017

DINSDAG, 31 januari 2017 : aanvang 20.15 uur   A G E N D A    (voorlopig)                                  1.   Opening en mededelingen            2.   Ingekomen stukken   3.   Verslag vorige ALV van 16 juni 2016   4.   Jaarverslag 2015-2016 van de secretaris   5.   Financieel Jaarverslag 2015-2016 van de penningmeester   6.   Vaststellen definitieve begroting voor het seizoen 2016 - 2017   7.   Jubilarissen   8.   Toekomst Quick Steps   9.   Rondvraag  10.   Sluiting en gezellig samenzijn   ad 7:  Er zijn 5 jubilarissen: Cees Broers en Martin de Jong (beiden 50 jaar lid); Peter Arens, Boy Amier en Edwin Pauli (allen 25 jaar lid). ad 8:  Zoals bekend is ons Dagelijks Bestuur (DB) sinds 18 juni 2015 demissionair en is de functie van algemeen voorzitter sinds 16 juni 2016 vacant. Jan en Joop hebben toegezegd de taken van voorzitter gezamenlijk tot uiterlijk januari 2017 waar te nemen. Daarna moet zicht bestaan op andere kandidaten die het nieuwe bestuur zullen gaan vormen. Zo niet, dan overweegt het bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit te schrijven over het voortbestaan van Quick Steps na dit seizoen.

14-01-2017

Beste sportvrienden. Onze Dick Hooning aan het werk maar dit keer NIET op het veld.             Ga naar www.haaglandenvoetbal.nl en kijk de VIDEO: Haaglanden Voetbal met voetbalquiz ‘The Clash’ Dick speelt dan tegen een niet onbekende voor Quick Steps Huib van Oostrom Soede. Veel kijk plezier.

13-01-2017

Bestuur en spelers willen graag ook het volgend seizoen doorgaan met hun hoofdtrainer Dick Hooning, die inmiddels bij Quick Steps een echte clubman is. Ook Dick blijft graag nog een seizoen, dus dat is een prima uitgangspunt ! Woensdagavond 11 januari hadden wij een goed evaluatiegesprek met onze hoofdtrainer, die thans aan zijn derde seizoen bezig is. Dick heeft het bij Quick Steps én met de spelersgroep nog steeds goed naar zijn zin. Het is in de derde klasse zwaar met een smalle selectiegroep en dat heeft hij aan de spelers bij de eerste training in het nieuwe jaar nog eens benadrukt. Met de juiste inzet van allen gaan zij voor behoud in deze klasse !!!   Binnenkort zal de overeenkomst worden ondertekend, waarin de verlenging van zijn contract tot 1 juli 2018 is geregeld.    Het  Bestuur

12-01-2017

  Beste  sportvrienden,   Ons clubblad staat weer onder het groene blokje  "CLUBBLAD"  op de site.   Zoals altijd staat er op  PAGINA 1  HEEL BELANGRIJKE INFORMATIE vanuit het bestuur : dus LEZEN  a.u.b. ! ! DE  TOEKOMST  VAN  QUICK STEPS  ??????????????   De pagina  "barrooster"  blijft ook in 2017 belangrijk om even te bekijken.   Met vriendelijke groeten,   HET   BESTUUR      

Verslagen